Opplæring

Synspedagogisk trening

Vi har en mobil tjeneste og utfører opplæringen enten ved vårt velutstyrte kontor i Moss, eller hjemme hos personen som har behov for synspedagogisk trening.

Slagrammede og andre med ervervet hodeskade, som opplever å ha fått en eller annen form for synsforstyrrelse kan ha rett til synspedagogisk trening. Kommunen personen bor i har plikt til å tilby opplæring etter Opplæringsloven. Finnes ikke fagkompetansen i kommunen, kan tjenesten kjøpes hos Synspedagogene as.

Målet med synspedagogisk trening er å gjøre personen så selvhjulpen som mulig. Treningen tar sikte på å bedre synsfunksjonen og den visuelle prestasjonsevne. Hovedelementene i synspedagogisk trening er øyemotorisk trening, stimulering av den skadde synsfeltet og bevisstgjøring rundt egen synsfunksjon.

Skolebarn med leseproblemer, og førskolebarn der en ser uheldig hodevridning ved nærarbeid, kan ha behov for synspedagogisk trening.

 

Punktskriftopplæring

Synspedagogene tilbyr nybegynneropplæring i punktskrift. Opplæringen kan foregå hjemme hos personen eller på vårt kontor i Moss.

 

Mobilitetsopplæring

Synshemmede må orientere seg i et visuelt miljø, uten hjelp fra den informasjonen synet gir. Mange synshemmede stilles overfor omfattende begrensinger i forhold til det å skulle forflytte seg, både i privatlivet og i jobbsituasjon.

Mobilitet er blinde og svaksyntes ferdigheter til å ta seg frem på kjente og ukjente steder. Synspedagogene mener mobilitetskompetanse er en grunnleggende viktig faktor for å skulle lykkes i en skole/utdannings- og jobbsituasjon. Å være kjent på steder der man ferdes daglig gir trygghet. Mobilitet er også svært viktig å beherske i forhold til den sosiale delen av det å være i jobb, under utdanning og selvfølgelig i det private dagliglivet.

 

Dataopplæring

Synspedagogene tilbyr grunnleggende opplæring i touch og spesialprogramvare for synshemmede.

 

Opplæring i ADL

Mange synshemmede har behov for synspedagogisk hjelp for å bli bedre i stand til å mestre daglige gjøremål. Ved å økte kompetanse på dette feltet, økter også personens selvstendighet, som igjen bidrar til bedre selvfølelse. Det vil også i flere tilfeller føre til at den synshemmede kan redusere hjelp fra annen seende bistand han/hun måtte ha.