Lover og rettigheter

LOVER OG RETTIGHETER der kommunen har ansvar.

Synspedagogisk bistand kan gis på følgende områder: synspedagogisk trening, mobilitetsopplæring, punktskriftopplæring, dataopplæring og opplæring i dagliglivets aktiviteter (adl).

 

Voksne

Voksne med behov for synspedagogisk bistand har rettigheter i Opplæringsloven §4A-1 og §4A-2.

§4A-1 Personer som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til opplæring så langt de ikke har rett til videregående opplæring.

§4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

I forarbeidene til §4A-2, Ot.prp.nr 44 uttales: «Vaksne som pga sjukdom, skade bets on eller ulykke har behov for fornya grunnskoleopplæring, vil oftast falle inn under retten til spesialundervisning. Foresegna opnar også for re-læring av grunnleggjande kommunikasjonsdugleik og grunnleggjande lese- og skrivedugleik.»

Ta kontakt med kommunen der du bor, og også gjerne Synspedagogene for en prat om hvordan du går frem for å få denne type opplæring.

 

Barn

I de tilfellene man tenker at et barn har behov for synspedagogsik trening, anbefales det å ta kontakt med skolen eller barnehagen. Ta også gjerne kontakt med Synspedagogene om det er usikkerhet i forhold til hvordan du går frem.