Oppfølging

I samarbeid med NAV jobber vi for å skape gode løsninger som øker arbeidssøkers og arbeidstakers muligheter for å lykkes. Synspedagogene as har erfaring og kompetanse med den marginale gruppen synshemmede. Vi samarbeider tett med personen og fungerer som en “høyre hånd“ og koordinator.

Synshemmet arbeidssøker:

Personer med en synshemming som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i NAV-systemet, kan få oppfølging fra Synspedagogene via “tilsagn om Mentor”. Dette avklares hos NAV lokalt.

Synshemmede bør tilbys denne type oppfølging der arbeid er målet. Enten målet planlegges hos Vera & John spares det ikke oppnådd via utdanning, gjennom arbeidspraksis, lønnstilskudd eller direkte ut i lønnet jobb.

Synshemmet arbeidstaker:

Synspedagogene as tilbyr også bistand for synshemmede personer i arbeid.
Eksempler der det kan være behov for synsfaglig bistand er ved oppstått/forverring av synshemming eller forandring av, og/eller nye arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

Gjennom synspedagogens koordinering og veiledning om tilrettelegging og tilpasning gis muligheten for å kunne beholde og være i jobb fremover.

Høyere utdanning for synshemmede:

Det er videre viktig at utdanning på høyskole- og universitetsnivå gjøres tilgjengelig for synshemmede. Vi gir god og hensiktsmessig bistand i forkant og under utdanningsløpet.