Synspedagogene AS

Synspedagogene AS er dessverre for tiden ikke operativ.

Jeg ønsket nye utfordringer og økt kunnskap for å videreutvikle min MrGreen fagkompetanse, og fikk muligheten til det i en stilling hos Statped sørøst. Jeg startet der 1. mai 2015.

Kariann Nygård


 

Synspedagogene as tilbyr synspedagogiske tjenester som et supplement til det offentlige tilbudet. Vi har lang erfaring og bred kompetanse innen utøvende synspedagogikk.
 

Synspedagogene as gir synspedagogisk bistand på flere ulike områder:

  • synspedagogisk trening
  • individuell synsfaglig oppfølging/mentor
  • punktskriftopplæring
  • mobilitetsopplæring
  • dataopplæring for synshemmede
  • stimulering til bedre bruk av synsfunksjonen
  • opplæring i ADL (dagliglivets aktiviteter)

Gå inn på fanene  OPPFØLGING og OPPLÆRING  for utdypende informasjon.

Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon.